Vår Helt

Thomas Aquinas


Leveår: 1225 - 1274
Nasjonalitet: Italiensk
Tittel: Filosof og Teolog

Kvinnene er født til evig å holdes under sin herre og mesters åk, idet denne gjennom den overlegenhet som naturen i enhver henseende har tildelt mannen, er bestemt for å ha makten.

 FUM Norge
Foreningen for Undertrykte Menn

 

FUM er en ”interesse organisasjon” som startet i 2004 og har ambisjoner om å bli verden omspennende. Foreløpig har vi medlemmer fra Norge, Danmark, Argentina.

Vi holder faste møter hvor menn kan være menn og det ”svake kjønn” blir diskutert over godt drikke.
Våre møters innhold er selvfølgelig strengt beskyttet og konfidensialitet er meget viktig. Men kan vel røpe såpass at på våre møter blir dagens situasjon diskutert og utviklingen nøye gjennomgodt gjennom oppslag som kommer i media eller personlig erfaring.

Mange av oss menn føler at vi mister kontrollen og at det ”svake kjønn” har tatt over. Når situasjonen er klarlagt fortsetter aftenen med andre sosiale aktiviteter utover natten.

Det som er interessant å lese er at problemer med likestilling har vært diskutert aktivt gjennom flere århundrer og vi har funnet vår helt hos Thomas Aquinas.

Dagens situasjon for oss menn

Så når gikk det galt?
Les mer fakta på siden fakta og presseklipp